- Tanie Ubezpieczenie OC, NNW - https://www.leonisdirect.pl -

Sprzedaż ubezpieczeń rośnie

Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku latach rosła.Wzrosła również sprzedaż ubezpieczeń, nie tylko w tradycyjnej formie sprzedaży, lecz także bancassurance oraz direct.

Bancassurance, o którym wspomniano we wstępie, to produkty ze styku bankowości i ubezpieczeń. Direct to forma bezpośredniej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, za pomocą telefonu lub Internetu. W związku z coraz powszechniejszym użyciem Internetu w Polsce, niektórzy obserwatorzy rynku zapowiedzieli dominację tego typu kanału sprzedaży.

Źródło: Rzeczpospolita