Ubezpieczenia

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance GroupWizytówka Towarzystwa

Pełna nazwa:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Rodzaj Towarzystwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych, Majątkowych i Osobowych

Dane Adresowe:

ul. Aleje Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

tel.:

48 22 501 60 00

faks:

48 22 501 60 01

infolinia:

0 801 120 000

WWW:

www.compensa.pl

Opis:

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku od 1990 roku. Spółka należy do austriackiej grupy Vienna Insurance Group, wiodącego ubezpieczyciela w Europie Środkowo Wschodniej. Wraz z pozostałymi towarzystwami ubezpieczeń majątkowych należącymi do Vienna Insurance Group w Polsce, Compensa zajmuje 5 pozycję na rynku ubezpieczeń majątkowych.

Spółka zapewnia kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych Kientów korporacyjnych oferując m.in. ubezpieczenia: komunikacyjne, zdrowotne, mieszkań, mienia i odpowiedzialności cywilnej.

 Misja firmy:

b/d

Dane spółki:

Data rozpoczęcia działalności:

1990

NIP:

526 02 14 686

Kapitał zakładowy:

254.639.180,00 zł

Zarząd:

Franz Fuchs – Prezes Zarządu Jaroslaw Szwajgier – Zastępca Prezesa
Ireneusz Arczewski – Zastępca Prezesa

Rada Nadzorcza:

Dr Rudolf Ertl – Przewodniczący
Karl Fink – Zastępca Przewodniczącego
Erich Leisz – Członek 

KRS:

KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS

Akcjonariat:

 

Wiener Städtsiche Versicherung AG Vienna Insurance Group

Oferta Towarzystwa:

Ubezpieczenia komunikacyjne:

OC: Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych
Zielona Karta: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym „Zielona Karta"
auto-casco: Ubezpieczenie Autocasco
NNW: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdu mechanicznego
assistance: Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenia majątkowe:

kompleksowe ubezpieczenie mieszkania: Ubezpieczenie rodzinn

Ubezpieczenia zdrowotne:

koszty leczenia: Compensa Zdrowie

NNW:

NNW: Compensa VIP – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualne