Ubezpieczenia

Czym jest deklaracja VAT-7?

poleć drukuj

Podatnicy podatku VAT, zarejestrowani dla potrzeb podatku od towarów i usług w Urzędzie Skarbowym, są zobowiązani z tego tytułu do naliczania i odprowadzania podatku VAT od dokonanych transakcji, a także do składania okresowo odpowiednich deklaracji podatkowych fiskusowi. Jedną z takich deklaracji jest formularz VAT-7. Do czego on służy i jak jest skonstruowany?

Do czego służy deklaracja VAT-7?

Deklaracja VAT-7 to urzędowy formularz służący podatnikom podatku VAT do okresowego obliczania kwoty VAT do zapłaty lub do zwrotu. VAT-7 podatnicy składają regularnie, co miesiąc. Deklarację tę składają podatnicy podatku VAT, którymi według ustawy o VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, samodzielnie wykonujące działalność gospodarczą, o której można przeczytać w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Nie ma więc znaczenia, czy podatnik VAT osiągnął zysk czy stratę z działalności. Zawsze musi on złożyć deklarację VAT-7 w każdym miesiącu, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli podatnik rozlicza VAT kwartalnie, do Urzędu Skarbowego złoży deklarację VAT-7K co trzy miesiące.

Jak wygląda deklaracja VAT-7?

Według urzędowego wzorca, formularz VAT-7 składa się z 9 sekcji, oznaczonych literami alfabetu, od A do I. Wszystkie informacje zamieszczone w deklaracji służą do rozliczenia podatku i do identyfikacji podatnika VAT. W formularzu podatnik podaje dane dotyczące okresu rozliczeniowego, urzędu skarbowego, do którego składany jest formularz, jak i dane charakterystyczne dla potrzeb podatku VAT.

Deklarację VAT-7 można wypełnić samodzielnie, korzystając z papierowego formularza dostępnego w Urzędach Skarbowych, albo wypełniając VAT-7 w trybie online w programie komputerowym. Taki program udostępnia swoim użytkownikom serwis księgowości online inFakt.pl. Wypełnioną deklarację VAT-7 można w formie elektronicznej wysłać do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Można też wydrukować deklarację z systemu inFakt.pl i złożyć ją osobiście bądź wysłać pocztą do Urzędu Skarbowego.