Ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska


Wizytówka Towarzystwa
Pełna nazwa: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Rodzaj Towarzystwa: Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych
Dane Adresowe: pl. Piłsudskiego 200-073 Warszawa
tel.: 22 529 0123
faks: 22 529 0111
infolinia: 801 801 111, 22 319 00 00
WWW: www.cardif.pl
Opis: Cardif jest częścią jednej z najsilniejszych grup finansowych
na świecie – BNP Paribas Group. W Polsce jest obecny od 1997 roku i działa jako Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., Cardif Assurances Risques Divers S.A.Oddział w Polsce oraz Cardif Services Sp. z o.o.Cardif jest ekspertem specjalizującym się w rozwiązaniach bancassurance. Ponadto posiada w swojej ofercie ubezpieczenia przeznaczone zarówno dla klientów indywidualnych jak i grupowe ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym.
 Misja firmy: b/d
Dane spółki:
Data rozpoczęcia działalności: 1997
NIP: 525-20-30-109
Kapitał zakładowy:

Kapitał akcyjny wynosi 30 000 000 zł i jest w pełni opłacony;

Kapitał zapasowy wynosi  6 779 127,53 zł

Zarząd: Jan Emeryk Rościszewski – Prezes ZarząduLeszek Jan Skop – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Pierre Jean de Portier de Villeneuve – PrzewodniczącyPierre Jean de Portier de Villeneuve – Przewodniczacy Dominique Barthalon – członek Xavier Guilmineau – członek Renaud Dumora – członek
KRS: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048866
Akcjonariat: BNP PARIBAS ASSURANCE
Oferta Towarzystwa:
Ubezpieczenia na życie: inwestycyjne: Ubezpieczenie z Funduszem Kapitałowym Pocztylion Życie       Ubezpieczenie inwestycyjnerentowe: IKE CARDIFposagowe: Ubezpieczenie Posagowe Pocztylion Życieterminowe: Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie PROTEKTOR
Ubezpieczenie Terminowe na Życie Pocztylion Życie
Ubezpieczenia UFK: Cardif Aktywny UFK – Cardif Aktywny Ubezpieczeniowy Fundusz KapitałowyCardif Bezpieczny UFK – Cardif Bezpieczny Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy