Ubezpieczenia

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


Wizytówka Towarzystwa

Pełna nazwa:

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Rodzaj Towarzystwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych

Dane Adresowe:

ul. Postępu 15


02-676 Warszawa

tel.:

22 444 44 00

faks:

22 444 44 01

infolinia:

22 444 44 44

WWW:

www.link4.pl

Opis:

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA działa na polskim rynku od stycznia 2003 roku. Jest liderem na rynku oferującym ubezpieczenia przez telefon i internet. Oprócz ubezpieczeń komunikacyjnych posiada w swojej ofercie ubezpieczenia mieszkaniowe i turystyczne.

 Misja firmy:

b/d

Dane spółki:

Data rozpoczęcia działalności:

2003

NIP:

526-26-72-654

Kapitał zakładowy:

111 354 170,00 PLN wpłacony w całości

Zarząd:

Adam Horosz – Prezes zarządu

Marek Gola – członek zarządu
Wojciech Fronckiewicz – członek zarządu
Grzegorz Anczewski – członek zarządu
Krystyna Matysiak – członek zarządu

Rada Nadzorcza:

Roger Hodgkiss – przewodniczący RN

Andrew Burke – wiceprzewodniczący RN

Zofia Dzik – członek RN
Miriam Connole – członek RN
Piotr Rymaszewski- członek RN

KRS:

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy;
Nr KRS 0000142452;

Akcjonariat:

b/d

Oferta Towarzystwa:

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 OC: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu krajowym oraz programu pomocy ubezpieczonemu w razie wypadku OC/PP

Zielona Karta:nZielona Karta

auto-casco: Ubezpieczenie Auto-casco i kradzieży AC24

NNW: NNW Dziecko

NNW: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW

assistance: Ubezpieczenie Auto Assistance 24

Ubezpieczenia majątkowe:

ubezpieczenie mieszkań:     Ubezpieczenia mieszkaniowe Dom 24
Ubezpieczenia mieszkaniowe Dom Pomoc 24

Kompleksowe ubezpieczenie mieszkania:   Ubezpieczenia mieszkaniowe Dom Plus 24

 

Ubezpieczenia turystyczne:

assistance: Assistance Europa Pomoc 24